United Foundation

Als financiële dienstverlener heeft United een winstoogmerk. En met onze bank- en trustactiviteiten máken we ook winst. Deels investeren we dat in onze bedrijven. Maar een deel willen we ook gebruiken om iets terug te geven aan de maatschappij. Dat doen we door de (financiële) ondersteuning, via onze United Foundation, van een breed scala aan initiatieven en organisaties in de muziek, kunst en cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling. Zoals onze naam al zegt geloven we sterk in verbinding. En met onze dienstverlening hebben we er altijd naar gestreefd mensen de mogelijkheid te geven hun ambities te verwezenlijken. Ónze ambitie is om met onze sponsoractiviteiten onze sponsordoelen sterker te maken en daaromheen een krachtige ‘community’ te bouwen waarin deze doelen, onze eigen mensen en onze klanten verbonden zijn.

We willen doen wat ons goed dunkt, wat we belangrijk vinden, wat anderen helpt en vooral ook: wat ons plezier geeft. Muziek verbindt, kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie en verhogen de levenskwaliteit. Sport ‘verbroedert’, zo luidt het gezegde. En maatschappelijke ontwikkeling is noodzakelijk omdat niet iedereen zo bevoorrecht is als wij. De waarden en activiteiten van de stichting liggen in één lijn met die van United en worden gesterkt en geleid door een charitatief doel.

Onze sponsoring bestaat voor een groot deel uit financiële ondersteuning of materiële ondersteuning die wij gefinancierd hebben. Daarnaast spannen onze mensen zich met hun kennis, kunde en fysieke kracht in voor doelen die dat nodig hebben. Onze bijdrage hoeft niet altijd voor iedereen duidelijk zichtbaar te zijn – nogmaals: onze activiteiten beogen geen commercieel doel na te streven. Waar mogelijk proberen we ook onze klanten aan onze sponsoractiviteiten te verbinden. Dat kan zijn in de vorm van een concrete bijdrage. Maar ook door nu en dan met ons mee te ‘vieren’ dat we in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we in deze wereld mooie, belangrijke en leuke dingen kunnen doen!

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief