Vertrouwenspersonen

Voor Neptunus Baseball & Softball is het belangrijk dat haar leden een goede, veilige sfeer en omgeving ervaren. Persoonlijke problemen kunnen echter optreden en betrekking hebben op de thuissituatie, het werk, op school of een probleem op Neptunus zelf. Problemen van vertrouwelijke aard of integriteit zijn bijvoorbeeld het ondergaan of getuige zijn van:
• Seksuele intimidatie
• Pesten & Roddels
• Lichamelijke of geestelijke bedreiging of mishandeling
• Discriminatie en andere ongewenste gedragingen

Neptunus heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld met wie alle leden vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren; José van Veen (bazjanchi@hotmail.com - 06 4497 4495) en Sybe Stuij (s-stuij@hotmail.com - 0647 025 200).

Vertrouwenspersonen

Voor het bestuur van Neptunus Baseball & Softball Rotterdam is het uitermate belangrijk dat de vereniging voor haar leden een goede maar zeker ook veilige sfeer en omgeving biedt. Het bestuur is zich ervan bewust dat misschien niet alle leden met een ontspannen en gerust gevoel naar de vereniging komen om te sporten. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Problemen thuis, op werk, op school of een probleem op Neptunus zelf. Deze oorzaken kunnen soms zelfs hun oorsprong hebben buiten de schuld om van de persoon die last heeft van de gevolgen. Het is goed om met iemand over problemen te praten. Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar twee vertrouwenspersonen aan te stellen met wie alle leden vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren. Ook is het mogelijk voor de leden om bij hen informatie in te winnen over andere instanties die kunnen helpen met het adequaat oplossen van de problemen die een prettig sportklimaat verstoren.

Waarvoor zijn vertrouwenspersonen?

Voorbeelden van problemen van vertrouwelijke aard die met de vertrouwenspersonen besproken kunnen worden zijn het ondergaan of getuige zijn van:
• Seksuele intimidatie
• Pesten & Roddels
• Lichamelijke of geestelijke bedreiging of mishandeling
• Discriminatie en andere ongewenste gedragingen

Waarvoor zijn onze vertrouwenspersonen NIET?

De vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor problemen die de leden binnen de vereniging tegen kunnen komen als: onvrede over teamindelingen, opstellingen, scheidsrechters, functioneren van het bestuur etc. Voor dit soort issues vormen de coachstaf van het team, de Technische Commissie en het bestuur het juiste aanspreekpunt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn José van Veen en de Sybe Stuij. Het bestuur heeft José en Sybe voor deze functie gevraagd, omdat wij het volste vertrouwen hebben dat zij hun taak integer zullen uitvoeren.

José van Veen

José (1961) heeft in de jaren tachtig softball gespeeld bij Neptunus en is hier sinds 2006 weer teruggekeerd. Vanaf 2009 is vrouwenhonkbal gaan spelen. Zij is sinds vele jaren werkzaam in het onderwijs. Momenteel is zij werkzaam bij het Rotterdams Vakcollege De Hef, waar zij behalve docent
ook vertrouwenspersoon is. E-mail: bazjanchi@hotmail.com. Telefoon: 06 4497 4495

Sybe Stuij

Sybe (1986) is al sinds 1992 lid van Neptunus en heeft in al die jaren alle jeugdteams doorlopen. Nu is hij speler/coach van het tweede senioren honkbalteam en speler in het heren softballteam. Tevens is hij lid van de technische commissie waarin hij de vier seniorenhonkbalteams coördineert. Sybe heeft Bedrijfskunde gestudeerd en is een echte Rotterdammer die houdt van honkbal, squash en hardlopen. E-mail: s-stuij@hotmail.com. Telefoon: 0647 025 200

Afspraak maken voor een gesprek?

Als je hen wilt benaderen staat het je geheel vrij te kiezen voor één van beide personen. Jouw informatie wordt uiteraard discreet en vertrouwelijk behandeld. Beide vertrouwenspersonen kunnen wel met elkaar overleggen over bepaalde situaties. Dat gebeurt volledig anoniem, tenzij je toestemming geeft dat dit niet hoeft. Als je een vertrouwenspersoon wilt benaderen om een afspraak te maken voor een gesprek doe je dat bij voorkeur via de e-mail. Als je direct behoefte hebt aan contact kun je ook bellen.

 

 

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief