Contributie

Informatie over contributie, uw betaling, uw opzegging en de reductiemogelijkheden. LEES MEER

Contributie 2017

De contributiebedragen 2017 (incl. KNBSB-bijdrage) zijn voor leden geboren in:

2009 en jonger: € 120.00

2008 ... 2006   : € 165.00

2005 ... 2002   : € 185.00

2001 ... 1999    : € 205.00

1998 en ouder : € 245.00

HerenSoftball : € 205.00

Dubbelleden   : € 280.00 (honkbal + softball)

- Inschrijving kan alleen nadat inschrijfgeld (€60 senioren, €30 jeugd) is betaald.
-Het inschrijfgeld wordt met de contributie verrekend.

Betaling Contributie

rekeningnummer : NL82INGB0002078709
ten name van : Penningmeester Neptunus afdeling
onder vermelding van : contributie 2017 lidnummer: .........., naam, m/v en geboortedatum

Reductieregels

start (na 1e training) na ½ seizoen (1jun): 75% van de contributie *
start (na 1e training) na zomerstop (1aug): 50% van de contributie *
start (na 1e training) na competitie (15okt): 10% van de contributie *
* afgerond naar eerstvolgende veelvoud van €5

Voor informatie over de nota, de betaling en het lidnummer kunt u een email sturen naar secretaris@neptunus-rotterdam.nl .

Lidmaatschapskaart

Na betaling van uw contributie 2017 ontvangt u een lidmaatschapskaart. Met deze kaart hebt u vrij toegang tot de tribune tijdens thuiswedstrijden van Curacao-Neptunus in de hoofdklasse.

Betalen in termijnen

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in maximaal 3 termijnen te betalen, dan dient u binnen 2 weken na ontvangst van de nota een email te sturen aan penningmeester@neptunus-rotterdam.nl .

Betaling met steun van uw gemeente

- Gezinnen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in Rotterdam met een gezinsinkomen van niet meer dan 120 % van het wettelijk minimum kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door het "Jeugdsportfonds Rotterdam". (www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam - tel. 010-4794457)
- Gezinnen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in Schiedam met een uitkering of laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door het "Jeugdfonds". (www.schiedam.nl/Klant Contact Centrum" Stationsplein 79, 3112 HJ Schiedam – tel. 14010)

Parkeren

Parkeren bij het Neptunus Familiestadion is niet in uw lidmaatschap opgenomen, u kunt meestal ook terecht op de Horvathweg en/of het Mevlanaplein in de directe omgeving van het stadion.

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief