Contributie

 2017

De contributiebedragen 2017 zijn voor leden geboren in:

2009 en jonger :€ 120.00  
2008 ... 2006 :€ 165.00  
2005 ... 2002 :€ 185.00  
2001 ... 1999 :€ 205.00  
1998 en ouder :€ 245.00  
HerenSoftball     :€ 205.00  
Dubbelleden     :€ 280.00 (honkbal + softball)

--------------------

NOTA  
bedrag : €                     (zie bovenstaande tabel)
rekeningnummer : NL82INGB0002078709
ten name van : Penningmeester sportclub Neptunus afd Honkbal
onder vermelding van : contributie 2017 lidnummer: .......

--------------------
Vermelding van het lidnummer geniet de voorkeur.
In plaats van het lidnummer volstaat ook: naam(van het lid), voornaam en geboortedatum.

Voor informatie over
- de nota
- betaling in termijnen
- contante betaling van de contributie

voor hulp bij het
- vinden van uw lidnummer
- het bepalen van het contributiebedrag

kunt u een mail sturen naar sc.neptunus@hotmail.com

 
Lidmaatschapskaart

Na storting van uw contributie ontvangt u een lidmaatschapskaart op naam. Met deze kaart hebt u vrij toegang tot de tribune tijdens thuiswedstrijden van Neptunus in de hoofdklassecompetitie. In de contributie is ook de verplichte KNBSB-bijdrage verwerkt.


 
Betalen in termijnen

Mocht u gebruik willen maken van de (beperkte) mogelijkheid om in termijnen te betalen, dan dient u dit binnen 2wkn na ontvangst van de contributienota te regelen met de penningmeester. Uw eerste betaling wordt daarna per omgaande verwacht. Het aantal deelbetalingen is maximaal 3. De tweede en derde betaling moeten telkens binnen 30 dagen na de vorige betaling voldaan zijn.

 
Minima

Gezinnen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in Rotterdam met een gezinsinkomen van niet meer dan 120% van het wettelijk minimum kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door het "Jeugdsportfonds Rotterdam".
Voor informatie www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam,   e-mailadres of telefoonnummer 010 479 4457.


Gezinnen met kinderen van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in Schiedam met een uitkering of laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door het "Jeugdfonds".
Voor informatie www.schiedam.nl of bel het "Klant Contact Centrum" telefoonnummer 14010. Bezoekadres Stationsplein 79, 3112 HJ Schiedam.

 
Parkeren

In verband met ruimtegebrek kan aan uw lidmaatschap geen recht tot parkeren binnen de Stadionpoorten worden verleend. Per wedstrijd zal echter bekeken worden of er toch mogelijkheden op het terrein zijn. Ook mag er niet meer vóór de ingang van het complex of in het gras geparkeerd worden. Dit is een verordening van de politie.

 -------------- 

 

Reductieregels

start na ½ seizoen ( 1 jun) : contributie x 0.75                                                                   
start na zomerstop ( 1 aug) : contributie x 0.50  
start na competitie (15 okt) : contributie x 0.10  (geen inschrijfgeld)
- Afgerond naar eerstvolgende veelvoud van €5
- Start is datum eerste training.
- Inschrijving bij de bond en de daaraan verbonden speelgerechtigdheid kan alleen nadat inschrijfgeld is betaald.
- Het inschrijfgeld (€60 senioren, €30 jeugd) wordt met de contributie verrekend.

 

 zodat:

 2017

     
 
      
na
na
na
leden
  
 
 
  1 jun  
 1 aug  
 15 okt   
 geboren in:
  
 
 
 
 
 
 2009 en jonger
  
€ 120 
 
€  90 
€  60 
  € 15 
 2006...2008
  
€ 165 
 
€ 125 
€  85 
  € 20 
 2002...2005
  
€ 185 
 
€ 140 
€  95 
  € 20 
 1999...2001
   
€ 205 
 
€ 155 
€ 105 
  € 25 
 1998 en ouder
   
€ 245 
 
€ 185 
€ 125 
  € 25 
 herensoftball
   
€ 205 
 
€ 155 
€ 105 
  € 25 
 dubbelleden
 
€ 280 
 
€ 210 
€ 140 
  € 25 

 

laatste keer bewerkt op 9dec2016

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief