Vertrouwenspersonen

Voor Neptunus Baseball & Softball is het belangrijk dat haar leden een goede, veilige sfeer en omgeving ervaren. Persoonlijke problemen kunnen echter optreden en betrekking hebben op de thuissituatie, het werk, op school of een probleem op Neptunus zelf. Problemen van vertrouwelijke aard of integriteit zijn bijvoorbeeld het ondergaan of getuige zijn van:

  • Seksuele intimidatie
  • Pesten & Roddels
  • Lichamelijke of geestelijke bedreiging of mishandeling
  • Discriminatie en andere ongewenste gedragingen

Neptunus heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld met wie alle leden vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren;
José van Veen (bazjanchi@hotmail.com - 06 4497 4495) en
Sybe Stuij (s-stuij@hotmail.com - 0647 025 200.

 

Voor het bestuur is het uitermate belangrijk dat de vereniging voor haar leden een goede maar zeker ook veilige sfeer en omgeving biedt. Het bestuur is zich ervan bewust dat de kans bestaat dat misschien niet alle leden met een ontspannen en gerust gevoel naar de vereniging komen om te sporten. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Problemen thuis, op werk, op school of een probleem op Neptunus zelf.

Deze oorzaken kunnen soms zelfs hun oorsprong hebben buiten de schuld om van de persoon die last heeft van de gevolgen. Het is goed om met iemand over problemen te praten. Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar twee vertrouwenspersonen aan te stellen met wie alle leden vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren. Ook is het mogelijk voor de leden om bij hen informatie in te innen over andere instanties die kunnen helpen met het adequaat oplossen van de problemen die een prettig sportklimaat verstoren.

Waarvoor zijn vertrouwenspersonen?

Voorbeelden van problemen van vertrouwelijke aard die met de vertrouwenspersonen besproken kunnen worden zijn het ondergaan of getuige zijn van:
• Seksuele intimidatie
• Pesten
• Roddels
• Lichamelijke of geestelijke bedreiging
• Lichamelijke of geestelijke mishandeling
• Discriminatie
• Andere ongewenste gedragingen

Waarvoor zijn onze vertrouwenspersonen NIET?

De vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor problemen die de leden binnen de vereniging tegen kunnen komen als: onvrede over teamindelingen, opstellingen, scheidsrechters, functioneren van het bestuur etc. Deze problemen horen niet met de vertrouwenspersoon besproken te worden. Voor dit soort issues vormen de coachstaf van het team, de Technische Commissie en het bestuur het juiste aanspreekpunt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn José van Veen en de Sybe Stuij. Een uitgebreidere omschrijving van de taken, plichten en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen vind je op de website. Het bestuur heeft José en Sybe voor deze functie gevraagd, omdat wij het volste vertrouwen hebben dat zij hun taak integer zullen uitvoeren.

Afspraak maken voor een gesprek?

Als je een vertrouwenspersoon wilt benaderen om een afspraak te maken voor een gesprek doe je dat bij voorkeur via de e-mail. Als je direct behoefte hebt aan contact kun je ook bellen.

De vertrouwenspersonen

Hieronder vind je informatie over beide vertrouwenspersonen. Als je hen wilt benaderen staat het je geheel vrij te kiezen voor één van beide personen. Jouw informatie wordt uiteraard discreet en vertrouwelijk behandeld. Beide vertrouwenspersonen kunnen wel met elkaar overleggen over bepaalde situaties. Dat gebeurt volledig anoniem, tenzij je toestemming geeft dat dit niet hoeft.

José van Veen

José (1961) heeft in de jaren tachtig softbal gespeeld bij Neptunus en is hier sinds 2006 weer teruggekeerd. In 2009 is zij elders vrouwenhonkbal gaan spelen; dit vrouwenhonkbalteam is vanaf seizoen 2013 onderdeel van Neptunus geworden. Zij is sinds vele jaren werkzaam in het onderwijs. Momenteel is zij werkzaam bij het Rotterdams Vakcollege De Hef, waar zij behalve docent
ook vertrouwenspersoon is.
E-mail: bazjanchi@hotmail.com
Telefoon: 0644 974 495

Sybe Stuij

Sybe (1986) is al sinds 1992 lid van Neptunus en heeft in al die jaren alle jeugdteams doorlopen. Nu is hij speler/coach van het tweede senioren honkbalteam en speler in het heren softbalteam. Tevens lid van de technische commissie waarin hij alle vier de breedtesport seniorenhonkbalteams coördineert. Sybe heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam en is een echte Rotterdammer die houdt van de stad. Naast honkbal en softbal houdt hij ook van squash en hardlopen.
E-mail: s-stuij@hotmail.com
Telefoon: 0647 025 200

Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief