Oproep voor de Algemene Ledenvergadering van de Sportclub Neptunus

download (1).jpeg

De vergadering wordt digitaal gehouden op woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur

  

 De agenda voor de vergaderingen luidt als volgt.

  1. Opening
  2. Verslag ALV 7 december 2020
  3. Verslag bestuur m.b.t. honkbal, softbal en algemeen
  4. Jaarrekening 2020 en verslag kascommissie
  5. Benoeming leden kascommissie
  6. Visie & organisatie structuur
  7. Schema aftreden & herbenoemen bestuur
  8. Accommodatie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  

De vergadering zal digitaal gehouden worden via Microsoft Teams. De link hiervoor ontvangen alle Neptunus leden via e-mail.

  

Op dinsdag 8 juni november tussen 19:30 uur en 21.00 uur liggen de stukken behorend bij de agendapunten 3 en 4 ter inzage in de bestuurskamer van het familiestadion. Dit is uitsluitend bedoeld voor leden van Sportclub Neptunus. Bij uw bezoek is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

 

Bestuur Sportclub Neptunus, juni 2021Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief