Oproep voor Algemene Ledenvergaderingen van de Sportclub Neptunus

logo-neptunus.png

Het bestuur van de Sportclub Neptunus zal op maandag 15 oktober 2018, 20.00 uur in de business lounge van het familiestadion een Algemene Ledenvergadering organiseren. Op de agenda voor deze vergadering staan onder andere voorstellen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te wijzigen.

Bij het bespreken van een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement dient – een wettelijk vereiste – ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig te zijn. In de praktijk is dat onmogelijk. Wij plannen daarom meteen een tweede Algemene Ledenvergadering.

In een tweede - ten minste veertien dagen later - te houden Algemene Ledenvergadering kan worden volstaan met een gewone meerderheid van aanwezige stemmen. Deze tweede vergadering wordt gehouden op maandag 29 oktober 2018, 20.00 uur in de business lounge van het familiestadion.

De agenda voor de vergaderingen luidt als volgt.


1. Opening.
2. Vaststellen of voldoende stemgerechtigden (quorum) aanwezig zijn.
[Dit punt vervalt voor de vergadering van 29 oktober 2018.]
3. Verslag bestuur.
4. Jaarrekening 2017 en verslag kascommissie.
5. Voorstel tot wijziging van de statuten.
6. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement.
7. Voorstel tot benoeming bestuursleden.
8. Voorstel tot benoeming leden kascommissie
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Hieronder de links waar u de stukken behorend bij agendapunt 5 en 6 kunt raadplegen. De stukken voor alle overige agendapunten zullen vanaf 9 september in de bestuurskamer ter inzage liggen.

https://issuu.com/neptunus_rotterdam/docs/2._ontwerp_nieuwe_statuten_neptunus

https://issuu.com/neptunus_rotterdam/docs/3._ontwerp_huishoudelijk_reglement_

http://www.neptunussport.com/lid-worden/huisregels


Bestuur Sportclub Neptunus, september 2018.

 Contact
U zoekt direct contact?
Nieuwsbrief
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief